Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 15:28

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ σχετικά με το ΧΥΤΑ Φυλής

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος και Μανωλάκου Διαμάντω σχετικά με το ΧΥΤΑ Φυλής.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση αναφέρεται:

Καλούμε τον κ. Υπουργό να καταθέσει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής τα παρακάτω έγγραφα:

- Την αρχική με Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής».

- Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπόψη έργου, με βάση την οποία εγκρίθηκαν οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι, με τα παραρτήματα και τους χάρτες που περιλαμβάνει ή τη συνοδεύουν.

- Τη «Μελέτη Περιβάλλοντος» του ΕΔΣΝΑ και τα τεύχη που ενδεχομένως τη συνοδεύουν, με βάση την οποία εκδόθηκε η με Α.Π. ΚΥΑ 36395/25.8.2017 για την τροποποίηση της πιο πάνω με Α.Π. 135831/3.12.2003 ΚΥΑ. Η υπόψη «Μελέτη Περιβάλλοντος» έλαβε Α.Π. ΔΙΠΑ: 16693/31.3.2017 στο οικείο πρωτόκολλο του ΥΠΕΝ».

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα