Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 15:16

Δήμος Φυλής - Αποστολή πιστοποιητικών και εγγράφων από το ΚΕΠ στο σπίτι μέσω τηλεφώνου

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή του κοινού και την αποφυγή συνωστισμού λόγω covid -19 στα καταστήματα των ΚΕΠ παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικών αιτημάτων σχετικά με την χορήγηση:

Πιστοποιητικών Γεννήσεως

Οικογενειακής Κατάστασης

Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, γεννήσεως και γάμου, κατόπιν τηλεφωνικής εξακρίβωσης των στοιχείων του δημότη.

Οι συμπολίτες θα μπορούν να κάνουν το τηλεφωνικό τους αίτημα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00

Ο φάκελλος θα παραδίδεται στην διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα μέσω ΕΛΤΑ courier ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με την επίδειξη της ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερόμενου ή σε άλλο άτομο εφόσον έχει πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή πρωτότυπη εξουσιοδότηση του νόμιμα ενδιαφερόμενου.

Τηλ ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2132060125

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα