elta

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 14:45

Δεύτερη Επιστολή Γονέων 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων μετά τις συναντήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Γονέων μαθητών της Α΄ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων

ΠΡΟΣ

Τον κ. Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

Κοινοποιούμενη

σε όλους τους αποδέκτες της  1ης Επιστολής / Διαμαρτυρίας

Σε συνέχεια της από 18/10/2021 επιστολής μας και της από 22/10/2021 συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με τον κ. Καλαϊτζόγλου στα γραφεία της Διεύθυνσής σας, καθώς και σειράς συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε με φορείς, υπηρεσιακούς παράγοντες και τις αρχές του τόπου όλη την προηγούμενη εβδομάδα, διαπιστώσαμε μετά λύπης μας ότι, η επαπειλούμενη μείωση των τμημάτων του σχολείου μας στερείται εκτός του αντιπαιδαγωγικού και νομικού ερείσματος, καθόσον για το καθορισμό των τμημάτων ελήφθη υπόψη η επίκληση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ωσάν να μην υπάρχουν άλλοι νόμοι και αυστηροί περιορισμοί σε αυτή τη χώρα.

Προς ενημέρωσή σας λοιπόν σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 περίπτωση 1, κατηγορία Δ΄ του Π.Δ. 41/2008 (ΦΕΚ Α΄80) ορίζεται ρητά ότι στις αίθουσες διδασκαλίας ο μέγιστος επιτρεπόμενος πληθυσμός (άτομα) είναι 1 άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη την συνθήκη αυτή και δεδομένου ότι οι αίθουσες της Α΄ Τάξης του Λυκείου μας είναι 46 τ.μ. έκαστη ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ επιτρεπόμενος αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 23 μαθητές.

Β. Στην Α΄ Τάξη του λυκείου μας μαθητεύουν συνολικά έξι (6) μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (εκ των οποίων δύο με σοβαρές παθήσεις / αναπηρίες/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 4 με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου Ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1α του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17).

Στην περίπτωση που τα τμήματα γίνουν τρία (3) ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κατά νόμο από 90 μαθητές (46τμ Χ 1,5τ.μ. Χ 3τμήματα) που επικαλείσθε ότι προβλέπει το «υγειονομικό πρωτόκολλο») λόγω της ύπαρξης των 6 αυτών μαθητών, υποβιβάζεται σε 72 μαθητές. Μόνον που η Α΄ τάξη έχει 76 παιδιά. Ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες από τα χείλη πολλών ότι «το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Δ.Υ.» (παραβλέπουμε ότι ορισμένοι δεν ήξεραν καν να προφέρουν το σωστό αρκτικόλεξο και τον ανέφεραν ως ΕΟΠΥ…), με βάση το οποίο άνοιξαν τα σχολεία, προβλέπει ότι σε κάθε μαθητή αντιστοιχεί 1,5 τ.μ. Επειδή πραγματικά

βγάλαμε τα μάτια μας διαβάζοντας όλες αυτές τις μέρες, πουθενά στο πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Δ.Υ. που επικαλεσθήκατε προφορικά δεν αναγράφεται τέτοιος περιορισμός.

Για του λόγου το αληθές μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/covid_19_sxoleia_12092021.pdf που σας οδηγεί στο πρωτόκολλο και να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Ομοίως και στην ΚΥΑ με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4187/2021) με βάση την οποία λειτουργούν σήμερα τα σχολεία ουδεμία πρόβλεψη υφίσταται στα τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή. Τουναντίον το 1,5μ προβλέπεται ως απόσταση (δηλαδή ως ακτίνα και όχι ως τετραγωνικά μέτρα) για λήψη μέτρων αντίδρασης/ιχνηλάτησης σε ύποπτο ή διαγνωσμένο κρούσμα Covid19.

Στο σχολείο μας αυτή η στιγμή η διάταξη των θρανίων / καθισμάτων των μαθητών βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός (1) μέτρου, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο. Παρόλα αυτά η κοινωνική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι μαθητές αποδείχθηκε περίτρανα από τα παιδιά μας αφού στα δύο θετικά διαγνωσμένα κρούσματα (ένα στο Α1 και ένα στο Α3) υπήρξε μηδενική διασπορά.

Μετά την συνένωση η απόσταση των θρανίων πλέον θα είναι μικρότερη από 70 εκατοστά ακόμα και η υπεύθυνη στάση των μαθητών δεν θα είναι ικανή να σταματήσει τον ιό.

Κατόπιν αυτών και επειδή συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων στο σύνολο των 76 μαθητών (εκ των οποίων οι 6 με μαθησιακές δυσκολίες) παρακαλούμε όπως άμεσα ληφθούν υπόψη και προβείτε σε συμπληρωματικές ενέργειες αρμοδιότητας σας προς το Υπουργείο Παιδείας.

Άνω Λιόσια, 24/10/2021

Γονείς μαθητών της Ά τάξης του 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα