Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 11:26

Καταγγελία Καμπόλη για την Αναπτυξιακή Εταιρεία

Γράφτηκε από  Δημήτρης Καμπόλης

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πουλή,

Στη συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της οποίας είμαι μέλος ήρθε ως θέμα το εξής: «Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου».

Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την εισήγηση, αποφάσισε να εκχωρήσει ένα εκατομμύριο (1.000.000) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο στην Εταιρεία. Από αυτό κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το ποσό των Διακοσίων Είκοσι Δύο χιλιάδες ευρώ (222.000) σε μετρητά και το υπόλοιπο μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου, αξίας Επτακοσίων Εβδομήντα Οκτώ χιλιάδες ευρώ (778.000) έχει καταβληθεί σε είδος και συγκεκριμένα σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 38.745.- συμβόλαιο σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού.

Ο Δήμαρχος εκχωρεί 5 οικόπεδα στην εταιρεία από τα οποία :

Το πρώτο αφορά χώρο πρασίνου στην Δημοτική Ενότητα Φυλής και υπάρχουν 2 οικόπεδα που μνημονεύονται ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου τα οποία ΟΜΩΣ οι ιδιόκτητες του ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ!

Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου την υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας ότι δεν έχει πουλήσει τα συγκεκριμένα οικόπεδα στο Δήμο.

Τι έχετε να απαντήσετε για αυτό κύριε Παππού;

Κύριε Πουλή ποια η θέση σας ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας;

Πραγματικά είναι αδιανόητο, όσο και να θες να το υποβαθμίσεις πρόκειται για ΚΛΟΠΗ!

Οι ευθύνες όλων των διοικούντων ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες γιατί με αυτούς που μπλέξαμε θα φοβόμαστε και την σκιά μας!

Ο εισαγγελέας θα παρέμβει μετά την καταγγελία την δική μου όσο και της οικογένειας.

Καμπόλης Δημήτρης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Άρθρα